GIRGIR AVCILIĞI


GIRGIR AVCILIĞI

Ülkemiz su ürünleri avcılığının büyük kısmı, alanları toplamı 24.607.200 hektar olan denizlerden sağlanır. Bu denizlerde avlanana türlerin %80-90’ı pelajik(yüzeyde yada orta su seviyesinde yaşayan dipte yaşamayan) türlerden oluşur. Bahsedilen pelajk türlerin avlanmasında dünyada en çok kabul gören yöntem ülkemizde gırgır avcılığı ismiyle kullanılır.

Türkiye’de balık avcılığının %92-96’sı Karadeniz ve Marmara’da yapılır, ve bu denizlerde yapılan avcılığın büyük bölümünde gırgır avcıları rol oynar. Karadeniz’den sonra en büyük balık avcılığı Marmara’da yapılır. Buradaki avcılık miktarını artıran en önemli etken ise gırgır avcılığıdır.

Gırgır Avcılığı Nedir

                                                    serilmiş gırgır ağının teorik görünümü

Pelajik balık sürülerinin etrafının uzun bir ağ ile çevrilip ağın alt kısmının istinga halatı denen bir halatla birleştirilerek balığın dışarı çıkışını engellenmesiyle yapılan avcılık türüdür.  Tek veya çift tekneyle yapılabilir. Türkiye’de 1970 lere kadar çift tekneyle yapılırken ekipmanın gelişmesiyle tek tekneyle yapılması yaygınlaşmıştır.

Gırgır avcılığında elde edilen av miktarını etkileyen pek çok faktör bulunur.

*Balık miktarı

*Balık sürülerinin yayılışı

*Oşinografik şartlar

*Balık avlama teknik ve kapasitesi

Sadece havanın iyi olması ve balığın bol olması avcılığın başarılı olacağının garantisini vermez. Ağın iyi durumda olması, avlanacak türe göre donatılmış olması, tekne ile seyir araç gereçlerinin durumu ve kullanılış biçimleri ve balığın ağdan alınış şekli avın başarısını etkiler.

Gırgır Ağının Dizaynı

Gırgır ağlarında polyester ve polivinil-alkol sentetik lifler kullanılır. Bu iplerin aşağıdaki özelliklere sahip olması idealdir.

-Ağın ağırlığını azaltmak ve av sırasında ipin kopmasını engellemek için ağ ince ve gerilme muavemeti fazla olmalıdır.

- Üzerlerine uygulanan hidrolik direncin az olması amacıyla iplikler pürüzsüz olmalıdır

- Ağın su içindeki dağılmasının düzenli olması için ipin yoğunluğu düşük olmalıdır.

- İpliklerin kullanım sırasında çekmemesi gerekir.

- Lifler az su çekmeli ve aşınmaya karşı dayanıklılığı yüksek olmalıdır.

Ağların batırılmasında yoğunluğu 11,35 olan kurşun ağırlıklar kullanılır. Bunlar farklı ağırlıktadır hangisinin kullanılacağı ağın ve avlanacak türün özelliklerine göre belirlenir. Kurşun yaka (ağın ağırlıklarının bağlandığı kısım) ağırlığı ağın batış hızını etkiler.

Ağın diğer yakasının yüzeyde kalmasını sağlayan kısma yüzdürücüler bağlanır. Bu yakaya mantar yaka adı verilir. Mantar yakadaki yüzdürücülerin ağı taşıyacak güçte olması gerekir. İdeal mantar yaka yüzdürme kuvveti ağdaki toplam batma kuvvetinin(ağın, kurşunların, halatların, mapaların, zincirin tüm batma kuvveti) 1,6-3,6 katı olması gerekir.

Ağın dizaynında göz açıklığı diğer önemli bir faktördür. Tutulan balık miktarı ile doğrudan orantılıdır, çok küçük ağ gözü seçimi ağın maliyetini artırıp dalış hızını azalttığı gibi, büyük göz seçimi balıkların kaçmasına yada solungacından yakalanmasına neden olur. Ağ gözü seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

-  Bocilikte bir kol kopması durumunda balık kaçışını önlemek için balığın çevresinin 1/6’ısından az olmalı.

-  Ağın tor kısmında göz ölçümü balığın yan çevresinden biraz küçük olmalıdır.

-  Kurşun yakasının ölçümü tor ağınınkinin 1-3 katı olmalıdır

Gırgır Tekneleri Donanımı

Power Block

Bir ağ toplama makinasıdır. Büyük bir palanga ile V şeklinde bir yiv demetinden oluşur. Balıkçılara aşağıdaki avantajları sağlar:

- Zaman israfının ve ağ yıpranmasının önüne geçer

- Daha büyük ve daha derin ağlarla çalışma imkanı sağlar

- Yardımcı teknelere ihtiyaç duymadan daha büyük balıkların yakalanmasına olanak verir

Balık Bulma Araçları

Bu araçlar deniz dibine ses dalgaları göndererek balığın yerini tespit ederler.

bkz. http://www.denizbilimi.com/akustik-olcum-cihazlari-sonar.html

Balık Pompası

Balık pompası çevirme ağları ile yakalanan ürünlerin tekneye aktarılmasını

sağlayan araçlardır. Ülkemizde bazı balıkçılar yakalanan balıkların

zedelenmesine yol açtığı için bu araca itimat etmemektedir.

Vinç

Gırgır avcılığında vinç istinga halatını çeker ve ağın altını birleştirir. Tek tekneyle yapılan avcılıkta basit vinçler tercih edilir. Vinçin demir tekerleği hidrolik basınçla dönerek halatı sarar. Halatın vinçle çekilmesi daha az yıpranmasını sağlar.

 

Leave a Comment